ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
61คอมพิวเตอร์Project Moi-91M-08 IBM X320074400010017โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่าย22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
62คอมพิวเตอร์Project Moi-91M-08 IBM X320074400010018โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่าย22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
63คอมพิวเตอร์จอภาพ LED 19 นิ้ว ยี่ห้อ LENOVO58050020002โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่าย22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
64คอมพิวเตอร์เครื่อง PC Pro Desk 400 G3 พร้อมจอ HP74400101001ศสส.สป.11 กรกฎาคม 2559มท 0210.6/ว492 ลว. 9 มิ.ย. 2559ห้องธุรการนางสิริลักษณ์ศสข.6 (ขก)
65คอมพิวเตอร์เครื่อง PC Pro Desk 400 G3 พร้อมจอ HP74400101002ศสส.สป.07 กันยายน 2559มท 0210.6/ว699 ลว. 3 ส.ค. 2559ห้อง ผอ.ศสข.6ผอ.ศสข.6ศสข.6 (ขก)
66สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060001งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
67สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060002งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
68สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060003งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
69สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060004งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
70สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060005งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)