ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
131ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 KVA61150020001งปม.  2512โรงรถ (เลิกใช้งาน)นายเสวกศสข.6 (ขก)
132ระบบไฟฟ้ากำลังตู้สวิทย์บอร์ด61150030001งปม.  2512ห้องพักเวร ชั้น 1นายเสวกศสข.6 (ขก)
133ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 25 KVA /อุปกรณ์/ตู้สวิทช์บอร์ด61150020002งปม.16 กันยายน 2547โรงเครื่องยนต์และห้องพักเวร ชั้น 1นายเสวกศสข.6 (ขก)
134ระบบไฟฟ้ากำลังระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ยี่ห้อ KOHLER รุ่น 6 CMF 6561150020003งปม.18 กุมภาพันธ์ 2536โรงจอดรถเก่า (สีเหลือง C-Band)นายเสวกศสข.6 (ขก)
135ระบบไฟฟ้ากำลังระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) 4.3KW/KVA61150020004งปม.19 กันยายน 2546ส่งซ่อม (สีแดง KU-Band)นายเสวกศสข.6 (ขก)
136ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS MGE Pulsa Evolution61100050001งปม.0 0 0ห้อง หน.ฝทส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
137ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS APC Pulsa Evolution61100050002งปม.0 0 0ห้อง ฝ.สส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
138ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องป้องกันไฟฟ้ากระโชก SAMART ASP-F130-AC61100060001งปม.0 0 0ห้อง ฝ.สส. (เลิกใช้งาน)นายเสวกศสข.6 (ขก)
139ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องป้องกันไฟฟ้ากระโชก STABIL AC Line Surge Protection S/N TLBMAN1I61100060003งปม.29 ธันวาคม 2543ห้องพักเวร ชั้น 1นายเสวกศสข.6 (ขก)
140ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่อง POWER SUPPLY รุ่น TANDBERG/TTC7-08-PWR61100060002งปม.21 ธันวาคม 2549ห้องประชุม (ชุด VCS)นายเสวกศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)