ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
161เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9700908258050010103งปม.25 สิงหาคม 2540ห้องพัสดุนายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
162เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9701084658050010104งปม.25 สิงหาคม 2540ห้องพัสดุนายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
163เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9700908458050010105งปม.25 สิงหาคม 2540ห้อง ฝ.ทส.ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
164เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9700963358050010106งปม.25 สิงหาคม 2540ห้อง ฝ.ทส.ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
165เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9701108358050010107งปม.25 สิงหาคม 2540ห้อง ฝ.ทส.ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
166เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9700908158050010108งปม.25 สิงหาคม 2540ห้อง หน.ฝทส.หน.ฝทส.ศสข.6 (ขก)
167เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9701107858050010109งปม.25 สิงหาคม 2540ห้องประชุมนายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
168เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9701087658050010110งปม.25 สิงหาคม 2540ห้องครัวนายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
169เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9701107958050010112งปม.25 สิงหาคม 2540รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
170เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9701108258050010113งปม.25 สิงหาคม 2540รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)