ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
241อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่อง Multi-function , Printer , FAX , Copy ,Scanner No.E7429E7N78450874300403002รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม4,890นายนิรัญศสข.6 (ขก)
242อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V480 No.WB1225336774400010019รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ศสข.6 (นายกฤตชัย)31,000นายกฤตชัยศสข.6 (ขก)
243อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V480 No.WB1225337174400010020รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ศสข.6 (หน.อารมย์)31,000หน.อารมย์ศสข.6 (ขก)
244อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V480 No.WB1225344574400010021รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ศสข.6 (นายนิรัญ)31,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
245อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ CLEANLINE รุ่น TR 300061100050008รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม90,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
246อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 KVA ยี่ห้อ KIPOR รุ่น 1D600061150020005รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม1,484,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
247อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ Protek รุ่น 3201N52800000001รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม1,400,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
248อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ยี่ห้อ Cisco รุ่น C2067300070015รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม650,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
249อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์จอแสดงภาพ สี 32 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น UA32F5000AR77300030005รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม33,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
250อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ Luxury Pillow รุ่น TBD-GA-258D67600080001รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม5,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Monday - 29 / May / 2023
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พศ.2566
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)