ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
51คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ IBM xSeries 23674400010001งปม.21 กุมภาพันธ์ 2549ห้อง คมส./ฝ.ทส.นายกฤตชัยศสข.6 (ขก)
52คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ IBM xSeries 22674400010002งปม.21 กุมภาพันธ์ 2549ห้อง ฝ.ทส.นายกฤตชัยศสข.6 (ขก)
53คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-PC จอ BENQ74400010003งปม.30 พฤศจิกายน 2552ห้อง ฝ.ทส.นายนิรัญศสข.6 (ขก)
54คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LEMELรุ่น LMB-PC จอ BENQ74400010004งปม.30 พฤศจิกายน 2552ห้อง หน.ฝสส.นายณรงค์ฤทธิ์ศสข.6 (ขก)
55คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ IBM x3250 M2 จอ LENOVO74400010005งปม.22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.ทส.นายนิรัญศสข.6 (ขก)
56คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ Digital/venturis fx5133 จอ LENOVO ซ่อมปรับปรุงปี 255574400010013งปม.  2555ห้อง ฝ.ทส.นายกฤตชัยศสข.6 (ขก)
57คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานห้องซ่อม HP รุ่น Probook 4440S74400010014งปม.29 ตุลาคม 2556มท 0210.6/ว70 ลว. 23 ม.ค. 2556ห้อง หน.ฝสส.26,500นายณรงค์ฤทธิ์ศสข.6 (ขก)
58คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานห้องซ่อม แบบที่ 2 ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3330MT74400010015งปม.ศสส.สป.29 ตุลาคม 2556มท 0210.6/ว70 ลว. 23 ม.ค. 2556ห้อง คมส./ฝ.สส.30,800นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
59คอมพิวเตอร์จอภาพ LED ยี่ห้อ HP รุ่น LE 1920X ขนาด 18.50 นิ้ว58050020001งปม.ศสส.สป.29 ตุลาคม 2556มท 0210.6/ว70 ลว. 23 ม.ค. 2556ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
60คอมพิวเตอร์Project Moi-91M-08 IBM X320074400010016โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่าย22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)