ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
181อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ COLINEAR แบบ VHF รุ่น PAL PD 220 ยี่ห้อ RFS58210160006งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
182อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ COLINEAR แบบ UHF รุ่น HU 6 ยี่ห้อ RFS58210160007งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
183อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ COLINEAR แบบ UHF รุ่น HU 6 ยี่ห้อ RFS58210160008งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
184อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ YAGI ANT แบบ VHF ความถี่ 150 - 174 MHz58210160009งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
185อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160010งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
186อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160011งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
187อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160012งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
188อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160013งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
189อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160014งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
190อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160015งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)