ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
31ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)โรงเก็บรถยนต์โครงเหล็กหลังคากระเบื้อง จอดรถ 8 คัน99990010008งปม.31 มีนาคม 2537ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
32ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)เสาธงหน้าที่ทำการ99990010009งปม.  2537ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
33ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)รั้วด้านหน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีฯ ยาว 104 เมตร99990010010งปม.12 พฤศจิกายน 2544ศสข.6 (ขก)180,700ง.บท.ศสข.6 (ขก)
34ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)รั้วด้านข้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีฯ ยาว 60 เมตร99990010011งปม.27 กรกฎาคม 2548ศสข.6 (ขก)125,997ง.บท.ศสข.6 (ขก)
35ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)อาคารที่พักอาศัย แฟลต 3 ชั้น 12 ยูนิต99990010012งปม.  2556ศสข.6 (ขก)8,000,000ง.บท.ข้าง จวน ผวจ.ขก.
36เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ XEROX รุ่น Phaser 312074300060001งปม.24 ธันวาคม 2547ห้อง ฝ.สส.ฝ.สส.ศสข.6 (ขก)
37เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องพิมพ์ชนิดสี ยี่ห้อ HP/CP 1515 n หมายเลขเครื่อง Cndjb 390 bd74300060003งปม.22 เมษายน 2553ห้อง ฝ.สส. (ชำรุดรอการตรวจซ่อม)ฝ.สส.ศสข.6 (ขก)
38เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ HP/p1102w S/N VNC3w0181074300060004งปม.18 กุมภาพันธ์ 2556ห้อง ผอ.ศสข.6ผอ.ศสข.6ศสข.6 (ขก)
39เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องพิมพ์/โทรสาร ชนิดเลเซอร์ HP/m1319F mfd S/N CNJz94202174300060005งปม.22 เมษายน 2553ห้อง หน.ฝทส.หน.ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
40เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องโทรสาร/PRINTER HP รุ่น Laserjet 305058150010002งปม.19 กันยายน 2546ห้อง ฝ.สส.ฝ.สส.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)