ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
201อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารวิทยุรับ – ส่ง ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-V100 No.2518858200020015รับจาก ศสข.5 (อด)17 มกราคม 2556ห้องพัสดุหน.อารมย์ศสข.6 (ขก)
202อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารวิทยุรับ – ส่ง ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-229H No.4373258200020016รับจาก ศสข.5 (อด)17 มกราคม 2556ห้องพัสดุหน.อารมย์ศสข.6 (ขก)
203อุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)Microphone รุ่น Tandberg/TTC 7-0858050110007งปม.21 ธันวาคม 2549ห้องประชุมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
204อุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)Remote Control With Batteries (4)58050110008งปม.21 ธันวาคม 2549ห้องประชุมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
205อุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)เครื่องควบคุมการประชุมแบบหลายจุดในเวลาเดียวกัน (MCU) TANDBERG67300070002งปม.21 ธันวาคม 2549ห้อง ฝ.สส.นายนิรัญศสข.6 (ขก)
206อุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)อุปกรณ์ระบบ VCS TANDBERG 880MXD NPP รุ่น TANDBERG/TTC 7-0867300070014งปม.21 สิงหาคม 2549ห้องประชุมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
207อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)รถดาวเทียม 4 ล้อ ยี่ห้อ BENZ รุ่น Sprinter 324 ทะเบียน 51-6857 กทม.23200040002รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ศสข.6 (ขก)3,500,000นายเสวก/นายสมศักดิ์ศสข.6 (ขก)
208อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)วิทยุ AM/FM Radio & CD Player และระบบแผนที่นำทาง 77300020001รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
209อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดจานสายอากาศ ยี่ห้อ Gigasat รุ่น DA-20061100000001รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม3,230,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
210อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดควบคุมจานสายอากาศยี่ห้อ Gigasat รุ่น STC-11061100000002รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)