ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
251อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องปรับอากาศในรถดาวเทียม ขนาด 18,308.11 บีทียู ยี่ห้อ SAIJO DENKI 41200010024รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
252Ground Systemชุดอุปกรณ์หัวล่อฟ้า Air Terminal ชนิดสลายประจุฟ้าผ่า SiDAT630010001งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ศสข.6 (ขก)นายเสวกศสข.6 (ขก)
253Ground Systemแท่งกราวด์ Stainless Steel Rod ขนาด 5/8 นิ้ว630010002งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ศสข.6 (ขก)นายเสวกศสข.6 (ขก)
254Ground Systemอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก AC Line Surge Protector630010003งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ห้องพักเวร ชั้นที่ 2นายเสวกศสข.6 (ขก)
255Ground SystemSurge Protector For Rack 19 No.S60PANEL-0071630010004งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ห้อง คมส./ฝ.สส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
256Ground SystemSurge Protector For Rack 19 No.S60PANEL-0072630010005งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ห้อง คมส./ฝ.สส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
257Ground SystemSurge Protector For Rack 19 No.S60PANEL-0073630010006งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ห้อง คมส./ฝ.สส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
258Ground SystemSurge Protector For Rack 19 No.S60PANEL-0074630010007งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ห้อง คมส./ฝ.สส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
259Ground SystemSurge Protector For Rack 19 No.S60PANEL-0075630010008งปม.ศสส.สป.29 สิงหาคม 2560ห้องพัสดุนายเสวกศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Monday - 29 / May / 2023
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พศ.2566
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)