ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
81สำนักงานเก้าอี้เบาะ (ตามโครงการบริหารจัดการเครือข่าย)71100060018งปม.22 เมษายน 2553ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
82สำนักงานเก้าอี้เบาะ (ตามโครงการบริหารจัดการเครือข่าย)71100060019งปม.22 เมษายน 2533ห้อง ฝ.สส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
83สำนักงานเก้าอี้นั่งยาวโซฟาสีเทา71100060020  2556ห้อง ฝ.ทส.3,500ง.บท.ศสข.6 (ขก)
84สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน(บุหนัง)71100614001งปม.28 เมษายน 2559ห้องธุรการ(ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)2,250ง.บท.ศสข.6 (ขก)
85สำนักงานโต๊ะประจำแผนก71100070001งปม.  2512ห้องพักเวร ชั้น1ง.บท./ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
86สำนักงานโต๊ะคอมฯสีเทามีลิ้นชัก71100070002งปม.0 0 0ห้อง ฝ.ทส.ง.บท./ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
87สำนักงานโต๊ะคอมฯสีเทามีลิ้นชัก71100070003งปม.0 0 0ห้อง ฝ.ทส.ง.บท./ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
88สำนักงานโต๊ะทำงานสีน้ำตาล7110007000419 มิถุนายน 2530ห้อง ฝ.ทส.ง.บท./นายกฤตชัยศสข.6 (ขก)
89สำนักงานโต๊ะซี 271100070005งปม.10 กุมภาพันธ์ 2522ห้องธุรการง.บท./นางสิริลักษณ์ศสข.6 (ขก)
90สำนักงานโต๊ะคอมฯ สีเทาไม่มีลิ้นชัก711000700060 0 0ห้อง ผอ.ศสข.6ง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Monday - 29 / May / 2023
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พศ.2566
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)