ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
211อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุด Precision LNB, RF Splitter, Power Supply ยี่ห้อ Norsat00070010006รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
212อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุด BUC และ Remote BUC รุ่น 3000X ยี่ห้อ Codan รุ่น 676058960020001รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
213อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุด Engineering Tool Kits51800000001รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
214อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ยี่ห้อ ViaSat รุ่น LinkWayS274400100005รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม1,400,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
215อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์ VoIP Media Gateway แบบที่ 3 ยี่ห้อ PATTON รุ่น SmartNode 411274400100006รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม100,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
216อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์ VoIP Channel Bank Gateway แบบที่ 3 ยี่ห้อ PATTON รุ่น SmartNode 441274400100007รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
217อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX – TG3611BX No.3GAXG790749580500101180รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม1,700นายนิรัญศสข.6 (ขก)
218อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX – TG3611BX No.3GAXG790907580500101181รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ห้องพัสดุ1,700นายนิรัญศสข.6 (ขก)
219อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX – TG3611BX No.3GAXG791097580500101182รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ห้องธุรการ1,700นายนิรัญศสข.6 (ขก)
220อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX – TG3611BX No.3GAXG791113580500101183รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ห้องพัสดุ1,700นายนิรัญศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)