ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
101สำนักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ (โครงการบริหารจัดการเครือข่าย)71100070017งปม.22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.สส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
102สำนักงานโต๊ะคอมฯ ไม่มีลิ้นชัก711000700180 0 0ห้อง หน.ฝสส.ง.บท./หน.ฝสส.ศสข.6 (ขก)
103สำนักงานโต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชัก71100070019งปม.0 0 0ห้อง หน.ฝทสง.บท./หน.ฝทส.ศสข.6 (ขก)
104สำนักงานโต๊ะทำงานเหล็ก71100070020งปม.0 0 0ห้อง ฝ.ทส.ง.บท./นายนิรัญศสข.6 (ขก)
105สำนักงานโต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชัก71100070021งปม.0 0 0ห้อง หน.ฝสส.ง.บท./หน.ฝสส.ศสข.6 (ขก)
106สำนักงานตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก71100020002งปม.  2512ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
107สำนักงานตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก71100020003งปม.29 ตุลาคม 2522ห้องธุรการง.บท.ศสข.6 (ขก)
108สำนักงานตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก71100020005งปม.17 กันยายน 2532ห้องซ่อม คมส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
109สำนักงานตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก71100020006งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องซ่อม คมส.2,300ง.บท.ศสข.6 (ขก)
110สำนักงานตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก71100020007งปม.06 กันยายน 2539ห้องธุรการ2,200ง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Monday - 29 / May / 2023
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พศ.2566
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)