ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
91สำนักงานโต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชัก7110007000719 มิถุนายน 2530ห้อง ผอ.ศสข.6ง.บท.ศสข.6 (ขก)
92สำนักงานโต๊ะประชุมาตรฐาน ชนิดนำมาต่อกันได้71100070008งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
93สำนักงานโต๊ะประชุมาตรฐาน ชนิดนำมาต่อกันได้71100070009งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
94สำนักงานโต๊ะประชุมมาตรฐาน ชนิดนำมาต่อกันได้71100070010งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
95สำนักงานโต๊ะประชุมมาตรฐาน ชนิดนำมาต่อกันได้71100070011งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
96สำนักงานโต๊ะประชุมมาตรฐาน ชนิดนำมาต่อกันได้71100070012งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
97สำนักงานโต๊ะประชุมมาตรฐาน ชนิดนำมาต่อกันได้71100070013งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
98สำนักงานโต๊ะประชุมมาตรฐาน ชนิดนำมาต่อกันได้71100070014งปม.8 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
99สำนักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ (โครงการบริหารจัดการเครือข่าย71100070015งปม.22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.สส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
100สำนักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ (โครงการบริหารจัดการเครือข่าย)71100070016งปม.22 เมษายน 2553ห้อง คมส./ฝ.สส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)