ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
221อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX – TG3611BX No.3GAXG792446580500101184รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม1,700นายนิรัญศสข.6 (ขก)
222อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX – FG2452CX No.3EBBD04996658150010007รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ไม่ได้ใช้งาน/คืนอยู่ที่ห้องพัสดุ6,000งานพัสดุศสข.6 (ขก)
223อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX – FG2452CX No.3EBBD04999658150010008รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ไม่ได้ใช้งาน/คืนอยู่ที่ห้องพัสดุ6,000งานพัสดุศสข.6 (ขก)
224อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)อุปกรณ์ Ethernet Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น Catalyst 2960 – 24TC – L74400100008รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม100,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
225อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ระบบเชื่อมโยงประสานข่ายวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์แบบ IP ยี่ห้อ Raytheon รุ่น ACU-M74400100009รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม1,200,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
226อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบประจำที่ ยี่ห้อ Motorola รุ่น GM33858200020017รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม30,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
227อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบประจำที่ พร้อม Microphone No.103TQC450558200020018รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม30,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
228อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบประจำที่ พร้อม Microphone No.103TQC452058200020019รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม30,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
229อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบมือถือ ยี่ห้อ Motorola รุ่น GP338 No.749TQA815558200030019รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม12,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
230อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบมือถือ ยี่ห้อ Motorola รุ่น GP338 No.749TQA816358200030020รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม12,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)