ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
121สำนักงานตู้ยาสามัญประจำสำนักงาน71250020001งปม.30 ธันวาคม 2529ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
122สำนักงานตู้เก็บเอกสารกระจก 2 บาน712500200020 0 0ห้อง คมส./ฝ.สส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
123สำนักงานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.971050100001งปม.17 ธันวาคม 2510ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
124สำนักงานพระบรมฉายาลักษณ์ ราชินี ฯ71050100002งปม.10 ธันวาคม 2510ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
125สำนักงานชั้นวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง เป็นเหล็ก71250401001งปม.28 เมษายน 2559ห้องธุรการ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)2,600ง.บท.ศสข.6 (ขก)
126สำนักงานเครื่องกรองน้ำ RO 50 GPD TREATTON เฟรมตั้ง46100701001งปม.4 กรกฎาคม 2560ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
127สำนักงานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 20x30 นิ้ว กรอบทอง71050100003งปม.5 กรกฎาคม 2561มท 0210.06/ว213 ลว. 5 ก.ค. 2561ห้องประชุม (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)1,600ง.บท.ศสข.6 (ขก)
128สำนักงานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 15x21 นิ้ว กรอบทอง71050100004งปม.5 กรกฎาคม 2561มท 0210.06/ว213 ลว. 5 ก.ค. 2561ห้อง ผอ. (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)1,200ง.บท.ศสข.6 (ขก)
129สำนักงานพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 15x21 นิ้ว กรอบทอง71050100005งปม.5 กรกฎาคม 2561มท 0210.06/ว213 ลว. 5 ก.ค. 2561ห้อง ผอ. (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)1,200ง.บท.ศสข.6 (ขก)
130สำนักงานพระบรมฉายาลักษณ์ ราชินี ฯ 15x21 นิ้ว กรอบทอง71050100006งปม.5 กรกฎาคม 2561มท 0210.06/ว213 ลว. 5 ก.ค. 2561ห้อง ผอ. (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)1,200ง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)