ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
231อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบมือถือ ยี่ห้อ Motorola รุ่น GP338 No.749TQA816858200030021รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม12,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
232อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบมือถือ ยี่ห้อ Motorola รุ่น GP338 No.749TQA817058200030022รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม12,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
233อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ชุดวิทยุสื่อสาร VHF/FM แบบมือถือ ยี่ห้อ Motorola รุ่น GP338 No.749TQA817258200030023รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม12,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
234อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เสาชักขับเคลื่อนด้วยระบบแรงดันอากาศ สูง 7 เมตร ยี่ห้อ WIIL-BURT รุ่น 6-25 HDL46858210090003รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม300,000นายนิรัญศสข.6 (ขก)
235อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ระบบเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย ยี่ห้อ Cisco รุ่น Aironet 2602 No.FCZ1738J06X74400100010รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ติดหน้าห้อง คมส. ชั้น 222,000หน.ณรงค์ฤทธิ์ศสข.6 (ขก)
236อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ระบบเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย ยี่ห้อ Cisco รุ่น Aironet 2602 No.FCZ1738J06Y74400100011รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ติดหน้าห้อง ฝ.ทส.22,000หน.ณรงค์ฤทธิ์ศสข.6 (ขก)
237อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ระบบเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย ยี่ห้อ Cisco รุ่น Aironet 2602 No.FCZ1738J06Z74400100012รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118นายกฤตชัย เบิกใช้งาน22,000หน.ณรงค์ฤทธิ์ศสข.6 (ขก)
238อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ระบบเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย ยี่ห้อ Cisco รุ่น Aironet 2602 No.FCZ1738J07074400100013รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118รถดาวเทียม22,000หน.ณรงค์ฤทธิ์ศสข.6 (ขก)
239อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)ระบบเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย ยี่ห้อ Cisco รุ่น Aironet 2602 No.FCZ1738J07274400100014รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ห้องพัสดุ22,000หน.ณรงค์ฤทธิ์ศสข.6 (ขก)
240อุปกรณ์รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่(แบบ FTDMA)เครื่อง Multi-function , Printer , FAX , Copy ,Scanner No.PXL0212974300403001รับมาจาก ศสส.สป.4 พฤศจิกายน 2557ที่ มท 0210.6/3118ห้อง ฝ.ทส.28,000ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)