ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
171เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9700954758050010114งปม.25 สิงหาคม 2540รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
172เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9700954558050010115งปม.25 สิงหาคม 2540ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก)ผอ.ศสข.6ศสข.6 (ขก)
173เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ ชุด Operator console Screen/Keyboard58050010174งปม.09 ตุลาคม 2533ห้อง ฝ.ทส.ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
174อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารเสาชักสำหรับติดตั้งสายอากาศวิทยุ ยี่ห้อ HILOMAST รุ่น NH758210090001งปม.18 กุมภาพันธ์ 2536ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
175อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารเสาอากาศวิทยุสื่อสารแบบ SELFSUPPORT สูง 100 เมตร ยี่ห้อ ROHN58210090002งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
176อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ PARABOLIC ANTENA ยี่ห้อ RFS รุ่น PAL4 -14458210160001งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
177อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ PARABOLIC ANTENA ยี่ห้อ RFS รุ่น PAL6 - 12858210160002งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
178อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ PARABOLIC ANTENA ยี่ห้อ RFS รุ่น PAL4 - 10758210160003งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
179อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ COLINEAR แบบ VHF รุ่น PAL PD 220 ยี่ห้อ RFS58210160004งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
180อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศ COLINEAR แบบ VHF รุ่น PAL PD 220 ยี่ห้อ RFS58210160005งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)