ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
191อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160016งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
192อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160017งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
193อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160018งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
194อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160019งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
195อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160020งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
196อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารสายส่งสัญญาณ แบบ LOW LOSS58210160021งปม.24 กุมภาพันธ์ 2539ศสข.6 (ขก)ศสข.6 (ขก)
197อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารรับ – ส่ง HF/FM ยี่ห้อ YAESU รุ่น FT-212RH58200020001งปม.19 กันยายน 2546ห้องพัสดุหน.อารมย์ศสข.6 (ขก)
198อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารวิทยุรับ – ส่ง ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-229DH No.90165758200020002งปม.  2534ห้อง ฝ.ทส.หน.อารมย์ศสข.6 (ขก)
199อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารวิทยุรับ – ส่ง ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-229DH No.90180158200020003งปม.  2534ห้อง ฝ.ทส.หน.อารมย์ศสข.6 (ขก)
200อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและเครื่องวิทยุสื่อสารวิทยุรับ – ส่ง ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-229H No.1573958200020004งปม.  2534ห้องพัสดุหน.อารมย์ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)