ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
151อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์จ่ายไฟ Enatel/Module RM2048#4 No.151976048900070010005งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
152อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSชุดแบตเตอรี่จ่ายไฟฟ้าสำรอง Shoto/GFM-40061300101001งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
153อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSตู้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว สำหรับติดตั้งอุปกรณ์71100020010งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
154อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSเครื่องสำรองไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง UPS ขนาด 10 KVA61100050003งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
155อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSBattery Pack No.15GER0004861300103002งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
156ระบบโทรศัพท์ตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 ยี่ห้อ Ericsson LIM158050090001งปม.  2535ห้อง คมส./ฝ.สส.นายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
157ระบบโทรศัพท์ตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 ยี่ห้อ Ericsson LIM258050090002งปม.  2535ห้อง คมส./ฝ.สส.นายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
158ระบบโทรศัพท์ตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ยี่ห้อ ALCATEL58050090003งปม.18 กุมภาพันธ์ 2556ห้อง คมส./ฝ.สส.นายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
159ระบบโทรศัพท์ตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 ยี่ห้อ Ericsson58050110001งปม.  2544ห้อง คมส./ฝ.สส.นายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)
160เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม DTMF สีดำ ยี่ห้อ Ericsson No.S/N 9701087858050010001งปม.03 พฤศจิกายน 2534ห้องพัสดุนายภูมินทร์ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)