ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
41เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องโทรสาร Muratec F-68P58150010003งปม.  2547รถดาวเทียมนายนิรัญศสข.6 (ขก)
42เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องโทรสาร Brother/MFC-7820N S/N E63199E7J72770458150010004งปม.  2550เครื่องส่งข่าว ห้อง ฝ.ทส.ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
43เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องโทรสาร Brother MFC-7450 S/N E66066L8N77272658150010005งปม.  2550ห้อง ธุรการนางสิริลักษณ์ศสข.6 (ขก)
44เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่องโทรสาร Brother รุ่น MFC-7860DW กระดาษธรรมดา ชนิดเลเซอร์ 58150010006งปม.ศสส.สป.29 ตุลาคม 2556มท 0210.6/ว 70 ลว. 23 ม.ค.56เครื่องรับข่าว ห้อง ฝ.ทส.16,900ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)
45เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารเครื่อง SCANNER HP รุ่น SCANJET 7400C74400602001งปม.19 กันยายน 2546ห้องซ่อม คมส.(ชำรุดรอการตรวจซ่อม)ฝ.สส.ศสข.6 (ขก)
46โฆษณาเผยแพร่และโสตทัศนูปกณ์จอรับภาพโปรเจคเตอร์67300020001งปม.11 เมษายน 2538ห้องพัสดุ3,600งานพัสดุศสข.6 (ขก)
47โฆษณาเผยแพร่และโสตทัศนูปกณ์กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย (CCTV) /อุปกรณ์บันทึกภาพ 1 ชุด กล้อง 8 ตัว67100040001งปม.0 0 0*อุปกรณ์บันทึกภาพชำรุดและกล้องชำรุด 3 ตัวนายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
48โฆษณาเผยแพร่และโสตทัศนูปกณ์TV สี 21 นิ้ว สีเทาดำ SHAP21FP No.55065277300030002งปม.  2545ห้อง ฝ.สส.ฝ.สสศสข.6 (ขก)
49โฆษณาเผยแพร่และโสตทัศนูปกณ์TV สี 21 นิ้ว สีดำ JVC No.0937068477300030003งปม.  2545ห้อง ผอ.ศสข.6ผอ.ศสข.6ศสข.6 (ขก)
50โฆษณาเผยแพร่และโสตทัศนูปกณ์LED TV สี 32 นิ้ว สีดำ SAMSUNG No.0937068477300030004  2556ห้อง ฝ.ทส.ฝ.ทส.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Monday - 29 / May / 2023
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พศ.2566
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)