ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
111สำนักงานตู้เหล็ก 90 ลิ้นชัก71100020008งปม.08 เมษายน 2514โรงจอดรถเก่าง.บท.ศสข.6 (ขก)
112สำนักงานตู้ไม้71100020009งปม.10 ธันวาคม 2520ห้องพักเวร ชั้น 1ง.บท.ศสข.6 (ขก)
113สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010001งปม.  2512ห้องพัสดุง.บท.ศสข.6 (ขก)
114สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010002งปม.  2512ห้องพัสดุง.บท.ศสข.6 (ขก)
115สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010003งปม.  2512ห้องพักเวร ชั้น 2ง.บท.ศสข.6 (ขก)
116สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010004งปม.  2512ห้องซ่อม คมส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
117สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010005งปม.07 เมษายน 2522ห้อง ฝ.ทส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
118สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010006งปม.17 ตุลาคม 2532ห้องธุรการง.บท.ศสข.6 (ขก)
119สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010007งปม.10 มิถุนายน 2537ห้อง ฝ.สส.ง.บท.ศสข.6 (ขก)
120สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน71100010008งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องพัสดุง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)