ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
141ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องชาร์จแบตเตอรี่61300103001งปม.11 กุมภาพันธ์ 2520โรงรถ ศสข.6(ขก)นายเสวกศสข.6 (ขก)
142ระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ SANWA YX-361TR66250030001งปม.15 พฤษภาคม 2561ห้อง ฝ.สส. (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)1,800นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
143อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก Cisco/ASR 9006 No.FOX1929G6VU59990702001งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
144อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์สลับสัญญาณ Layer 3 Switch Cisco/WS-C3850-24T-L No.FOX1923X0VA59990702002งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
145อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์สลับสัญญาณ Layer 2 Switch Cisco/2960X-24TS-L#1 No.FCW1923A3HA59990702003งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
146อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์สลับสัญญาณ Layer 2 Switch Cisco/2960X-24TS-L#2 No.FCW1923A3JH59990702004งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
147อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าการแสตรง (DC Power Supply) No.152477532900070010001งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
148อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์จ่ายไฟ Enatel/Module RM2048#1 No.151976046900070010002งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
149อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์จ่ายไฟ Enatel/Module RM2048#2 No.151976047600070010003งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)
150อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและระบบ MPLSอุปกรณ์จ่ายไฟ Enatel/Module RM2048#3 No.151976047900070010004งปม.07 กรกฎาคม 2559ห้อง คมส./ฝ.สส.นายอภิสิทธิ์ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)