ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
21เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,083.02 บีทียู41200010021งปม.ศสส.สป.21 สิงหาคม 2560ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก) ทดแทนเครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 4120001000119,627นายเสวกศสข.6 (ขก)
22เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 25,363.55 บีทียู41200010022งปม.ศสส.สป.21 สิงหาคม 2560ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก)26,168นายเสวกศสข.6 (ขก)
23เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 25,363.55 บีทียู41200010023งปม.ศสส.สป.21 สิงหาคม 2560ห้อง ฝ.ทส.26,168นายเสวกศสข.6 (ขก)
24ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)อาคารที่ทำการศูนย์สื่อสารเขตฯ ชั้นเดียวทรงจั่ว (หลังเดิม)99990010001งปม.  2509ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
25ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)โรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า99990010002งปม.  2509ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
26ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)โรงเก็บรถยนต์ศูนย์สื่อสารเขตฯ99990010003งปม.  2509ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
27ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 1 แถว 10 ห้อง99990010004งปม.  2512ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
28ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 99990010005งปม.30 กันยายน 2528ศสข.6 (ขก)ง.บท.ข้างแฟลต สนจ.ขก.
29ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 2 ห้อง99990010006งปม.2 พฤศจิกายน 2536ศสข.6 (ขก)3,200,000ง.บท.ติดที่ทำการ ศสข.6 (ขก)
30ครุภัณฑ์สำนักงาน (อาคารสถานที่)อาคารที่ทำการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น99990010007งปม.31 มีนาคม 2537ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)