ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
11เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ยอร์ค41200010007งปม.31 มีนาคม 2537ห้องประชุมนายเสวกศสข.6 (ขก)
12เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ยอร์ค41200010008งปม.31 มีนาคม 2537ห้อง ฝ.ทส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
13เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ยอร์ค41200010011งปม.31 มีนาคม 2537ห้อง ฝ.ทส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
14เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 20,000 บีทียู ยอร์ค41200010012งปม.31 มีนาคม 2537ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก)นายเสวกศสข.6 (ขก)
15เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 25,000 บีทียู แอร์เทมป์41200010014งปม.0 0 0ห้องประชุมนายเสวกศสข.6 (ขก)
16เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daisenko DCF-22S+ DCU-25S แบบแยกส่วน ขนาด 25,425.20 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)41200010016งปม.ศสส.สป.29 ตุลาคม 2555ห้อง คมส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
17เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daisenko DCF-22S+ DCU-25S แบบแยกส่วน ขนาด 25,425.20 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)41200010017งปม.ศสส.สป.29 ตุลาคม 2555ห้อง คมส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
18เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daisenko DCF-22S+ DCU-25S แบบแยกส่วน ขนาด 25,425.20 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)41200010018งปม.ศสส.สป.29 ตุลาคม 2555ห้อง คมส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
19เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daisenko DCF-22S+ DCU-25S แบบแยกส่วน ขนาด 25,425.20 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)41200010019งปม.ศสส.สป.29 ตุลาคม 2555ห้อง คมส.นายเสวกศสข.6 (ขก)
20เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12,759.55 บีทียู41200010020งปม.ศสส.สป.21 สิงหาคม 2560ห้องธุรการ15,887นายเสวกศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)