ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6 (ขอนแก่น)
ลำดับที่ประเภทครุภัณฑ์รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์วิธีการได้มา (สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ ซื้อ/จ้าง)ติดตั้งเมื่อวันที่เลขที่เอกสารใช้งานประจำห้อง/ฝ่าย/งาน/มูลค่ารวม (บาท)ผู้รับผิดชอบสถานที่ติดตั้งหลักฐานการจ่ายรายละเอียด/รูปภาพ
71สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060006งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
72สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060007งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
73สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060008งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
74สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060009งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
75สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060010งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
76สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060011งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
77สำนักงานเก้าอี้ประชุม ระดับ 3-671100060012งปม.08 สิงหาคม 2539ห้องประชุมง.บท.ศสข.6 (ขก)
78สำนักงานเก้าอี้ม้านั่งยาว71100060013งปม.  2512ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
79สำนักงานเก้าอี้ ผอ. ศูนย์ฯ71100060014งปม.19 มิถุนายน 2530ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)
80สำนักงานเก้าอี้เบาะ (ตามโครงการบริหารจัดการเครือข่าย)71100060017งปม.22 เมษายน 2553ห้อง ผอ.ศสข.6 (ขก)ง.บท.ศสข.6 (ขก)

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
รวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด 259 รายการ 26 หน้า :
กรอกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์


© 2017 all rights reserved

Tuesday - 28 / June / 2022
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พศ.2565
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)