ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ และจังหวัดยโสธร เพื่อทำการควบคุมและกำกับดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบดับเพลิง) ตามสัญญาระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
นายเสวก สระสม (หัวหน้าชุด) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.อุดรธานีระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและวางระบบสื่อสาร สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นายอารมย์ ศุภเสียร (หน.ฝสท.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

<<กลับไป [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 70 รายการ 14 หน้า :
Untitled Document