ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ที่ประทับแรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จ.สุรินทร์ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดศรีคุณาราม จ.อุดรธานีระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
นายเสวก สระสม (หัวหน้าชุด) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรวณดี ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ร่วมกับกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ศสส.สป. ได้ทำการสุ่มตรวจและทดสอบคุณภาพการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณ ความเร็ว ๒ Mb/s ที่ศูนย์ฯ เขต ๖ (ขอนแก่น) และจังหวัดลูกข่าย ได้แก่ จ.ชัยภูมิ และ จ.กาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จ.มหาสารคามระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

<<กลับไป [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 70 รายการ 14 หน้า :
Untitled Document