ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเข้าดำเนินการตามแผนงานการบำรุงรักษาแบบแก้ไขที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร เนื่องจากพบว่าอุปกรณ์สื่อสารได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้าไหลลงมาใส่อุปกรณ์สื่อสาร ทำให้อุปกรณ์สื่อสารได้รับความเสียหายระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายนิรัญ แดนสุข (หัวหน้าชุด) และนายสมศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว ได้รับมอบหมายจาก ศสส.สป. ให้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จ.นครพนมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เข้าดำเนินการย้ายโทรศัพท์มหาดไทย ระยะทางจากศูนย์ฯเขต ๖ (ขอนแก่น) ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๓ กิโลเมตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๑๗.๓/๑๘๙๘๓ ลว. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปดำเนินการติดตั้งให้บริการระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่กับศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จ.อำนาจเจริญระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปดำเนินการติดตั้งให้บริการระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่กับศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน จ.อุบลราชธานีระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

<<กลับไป [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document