ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จฯ เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกุล จ.มุกดาหารเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเครื่องมือสื่อสาร และระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ เข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและนิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบเครื่องมือสื่อสาร ณ ห้องเครื่องมือสื่อสารสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญเมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ เข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและนิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบเครื่องมือสื่อสาร ณ ห้องประชุมสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดยโสธร จ.ยโสธรระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
นายอารมย์ ศุภเสถียร (หน.ฝทส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคามระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 70 รายการ 14 หน้า :
Untitled Document