ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายอารมย์ ศุภเสียร (หน.ฝสท.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ ณ โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำปึล จ.สุรินทร์เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นายอารมย์ ศุภเสียร (หน.ฝสท.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ณ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

<<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document