ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายนิรัญ แดนสุข (หัวหน้าชุด) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและวางระบบสื่อสาร สนับสนุนภารกิจ องคมนตรี (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้ไปดำเนินการบริหารจัดการการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธรเชื่อมโยงไปยังจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธรระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม บึงกาฬ เลย และจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ เข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและนิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบเครื่องมือสื่อสาร ณ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญเมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document