ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อยอดฉัตรเจดีย์ พระธรรมสุทธิมงคล ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดยโสธรและศาลากลางร้อยเอ็ด เพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
นายนิรัญ แดนสุข (หัวหน้าชุด) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document