ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายอารมย์ ศุภเสถียร (หน.ฝทส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมบราว์เฮาส์ ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานีระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและวางระบบสื่อสาร สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคามระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและวางระบบสื่อสาร สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคายระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 70 รายการ 14 หน้า :
Untitled Document