ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและวางระบบสื่อสาร สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้ดำเนินการกำกับ ดูแลการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานและติดตั้งโปรแกรมระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกลระดับอำเภอของจังหวัดลูกข่าย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์, ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ และนำอุปกรณ์ไปติดตั้งตามโครงการซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้ดำเนินการกำกับ ดูแลการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานและติดตั้งโปรแกรมระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกลระดับอำเภอของจังหวัดลูกข่าย ณ สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
นายอารมย์ ศุภเสถียร (หน.ฝทส.) และคณะ ได้ดำเนินการกำกับ ดูแลการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานและติดตั้งโปรแกรมระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกลระดับอำเภอของจังหวัดลูกข่าย ณ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ (ผอ.ศสข.๖) นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ออกถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการโซน 3 มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document