ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ (ผอ.ศสข.๖) ได้เข้าดำเนินการตรวจซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพราะมีอาการเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองเสียงดัง และมีความร้อนผิดปกติ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (อยุธยา)ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
นายอารมย์ ศุภเสถียร (หน.ฝทส.) และคณะ ได้เข้าทำการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ในข่ายมหาดไทยที่ติดตั้งใช้งานประจำศูนย์ราชการจังหวัดยโสธร เพื่อให้ระบบสื่อสารดังกล่าวใช้งานได้ตามปกติ ณ สำนักงานจังหวัดยโสธรระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ (ผอ.ศสข.๖) และคณะ นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ออกไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ที่ตั้งทำการโซน ๕ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ ๑๓ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้เข้าทำการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ในข่ายมหาดไทยที่ติดตั้งใช้งานประจำห้องสื่อสารสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ระบบสื่อสารดังกล่าวใช้งานได้ตามปกติ ณ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document