ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายกฤตชัย ชุมปัญญา (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปบำเพ็ญพระราชกุศลภวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายนิรัญ แดนสุข (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสร็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
นายกฤตชัย ชุมปัญญา (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

<<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document