ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาระบบ GROUND SYSTEM ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๒/๒๕๖๐ จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดินของระบบเครื่องมือสื่อสารเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
นายอารมย์ ศุภเสียร (หน.ฝทส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรม THE ONE HOTEL จ.บึงกาฬระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นายเสวก สระสม (หัวหน้าชุด) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำการควบคุมและกำกับดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบดับเพลิง) ตามสัญญาระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ตำบลบ้านตาด จ.อุดรธานีระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑

<<กลับไป [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 64 รายการ 13 หน้า :
Untitled Document