ภาพกิจกรรมรายละเอียดไฟล์เอกสาร
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้เข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตขจร (หน.ฝสส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ชัยภูมิระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปติดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม ที่บ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปติดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุ้มสีฐาน) อ.เมือง จ.ขอนแก่นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
นายสังวณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) และคณะ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า เพื่อทำการรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือทุกชนิด แลำนำไปติดตั้งใช้งานที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] หน้าต่อไป >>
รวมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลูกข่ายทั้งหมด 70 รายการ 14 หน้า :
Untitled Document