ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)

ปรับปรุงเมื่อ

         เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด      ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑
         เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำงานระบบสารสนเทศ      ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑
         เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒      ๓ ก.ย. ๒๕๖๑