ขั้นตอนการประกอบและติดตั้งจานดาวเทียม iPSTAR

         เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ในการตั้งจานดาวเทียม และเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการประกอบและติดตั้งจานดาวเทียมขนาด 1.2 เมตร ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

การสำรวจพื้นที่พื้นที่
การติดตั้งตำแหน่งจานดาวเทียม ณ พื้นที่ต่างๆ จะต้องสัมพันธ์กับตำแหน่งของดาวเทียม การหาตำแหน่งของดาวเทียมสามารถใช้เครื่องมือหลายอย่างประกอบกัน อาทิ ดูจากตารางแสดงตำแหน่งดาวเทียม (ภาคผนวก) หรือใช้เครื่องคำนวณตำแหน่งดาวเทียม (POL, SKEW, EL และ AZ) จากนั้นใช้เข็มทิศและเข็มวัดมุมเพื่อหาตำแหน่งของดาวเทียมโดยประมาณ ซึ่งผู้ติดตั้งควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น มีตึกสูง มีต้นไม้ใหญ่ และความยาวของสายนำสัญญาณ ตำแหน่งที่ใช้วาง User Terminal ควรจะเป็นพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระบบไฟฟ้าควรจะมีระบบกราวด์เพื่อป้องกันไฟรั่ว หรือมีการลัดวงจรเป็นต้น

ข้อแนะนำในการใช้เข็มทิศ
เนื่องจากเข็มทิศจะตอบสนองกับขั้วแม่เหล็กโลกขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยจะสังเกตได้จากที่ลูกศรของเข็มทิศจะชี้ที่ทิศเหนือเสมอ แต่ในสถานที่ที่แตกต่างกันตำแหน่งก็จะแตกต่างกันอยู่ด้วย ดังนั้นผู้ติดตั้งควรที่จะศึกษาพื้นที่ที่ติดตั้ง ว่าตำแหน่งที่ถูกต้องของดาวเทียม ทั้งมุมกวาด(AZ) และมุมก้มเงย(EL) อยู่ที่ตำแหน่งใด อาจจะดูได้จากข้อมูลตำแหน่งดาวเทียม หรือเครื่องคำนวณพิกัดดาวเทียม
ข้อควรระวังขณะทีใช้เข็มทิศ บริเวณดังกล่าวอาจจะมีวัสดุหรือเครื่องจักรโลหะ ที่อาจจะกระทบต่อแม่เหล็กของเข็มทิศได้

เครื่องมือในการติดตั้งจานดาวเทียม
1. เข็มทิศ ในการหาทิศทางของตำแหน่งดาวเทียมนั้น จำเป็นต้องอาศัยเข็มทิศในการหาพิกัด

2. ระดับน้ำ

3. เครื่องมือพื้นฐาน


4. คีมย้ำ F-Type Connector

5. เทปละลาย

6. GPS (อุปกรณ์เสริม)

ความหมายของ GPS
GPS ย่อมาจาก Global Positioning System คือระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลกจากกลุ่มดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์รับข้อมูลติดตั้งอยู่จะทำให้สามารถแสดงตำแหน่งนั้นอย่างแม่นยำ

ประโยชน์จาก GPS
ด้วยความสามารถของ GPS ทำให้เราสามารถนำข้อมูลตำแหน่งมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
1. ระบบนำร่อง (Navigation System)
2. ระบบติดตามยานพาหนะ (Automatic Vehicle Location)
3. การสำรวจพื้นที่ (Survay)การทำแผนที่ (Mapping)

ขั้นตอนการประกอบและติดตั้งจานดาวเทียมขนาด 1.2 เมตร
ทำการประกอบฐานจานต่างๆ ตามขั้นตอนตามภาพทำการยึดขาจานทั้งสี่ด้าน และปรับระดับขาตั้งจานให้ตั้งฉากกับพื้น 90 องศา โดยใช้ระดับน้ำ


ประกอบตัวจานเข้ากับขาตั้งจาน

ประกอบ Feed Horn เข้าสู่ตำแหน่งตามภาพ

ยึดน๊อตเพื่อทำการล็อค Feed Horn ให้แน่น

ทำการปรับตำแหน่ง Feed Horn โดยปรับไปที่ตำแหน่งประมาณ 4 นาฬิกา และปรับตำแหน่งมุมกวาด (AZ) โดยหันหน้าจานไปที่ตำแหน่งดาวเทียม THAICOM4(iPSTAR) 120 องศา (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ปรับตำแหน่งมุมก้มเงย(EL) ไปที่ 62 องศา

ทำการต่อสาย RG-6 หรือ RG-11 ระหว่าง ODU(Outdoor Unit) และ IDU(Indoor Unit) ด้วยสาย Testขนาด 10 เมตร

ขั้นตอนต่อไปให้เปิดโปรแกรม iUAT (ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่น 1.9) เพื่อปรับจานดาวเทียมให้ได้สัญญาณแรงที่สุด ตามขั้นตอนต่างๆ ของโปรแกรม iUAT 1.9 ดังจะได้อธิบายต่อไป