"พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก ..."

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ(รายละเอียด คลิ๊ก )

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่ม ศสข.(ขอนแก่น)
(รายละเอียด คลิ๊ก )

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด คลิ๊ก )
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียด คลิ๊ก )
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (รายละเอียด คลิ๊ก )
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียด คลิ๊ก )
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
(รายละเอียด คลิ๊ก)


 ภาพกิจกรรมของ ศสข.๖ (ขก.)
 bike อุ่นไอรัก
 ทำความดีตามรอยพ่อ
 ร่วมกันปลูกต้นไม้วันแม่
 ปรับปรุงที่ทำครัว
 สุขสันต์วันสงกรานต์ ๖๑
 กิจกรรม ๕ ส ปี ๒๕๖๑
 ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

นายกฤตชัย ชุมปัญญา (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ (รายละเอียด คลิ๊ก)
นายอภิชาติ วิทยาศิลป์ (หน.ฝทส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๕ (รายละเอียด คลิ๊ก)
นายนิรัญ แดนสุข (หน.ฝทส.) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จไปเปิดงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียด คลิ๊ก)
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ (ผอ.ศสข.๖) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ณ วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียด คลิ๊ก)
นายกฤตชัย ชุมปัญญา (หัวหน้าชุดฯ) และคณะ ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ออกไปติดตั้งถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รายละเอียด คลิ๊ก)
สงวนลิขสิทธิ์  2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)