กิจกรรม :  สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561 ศสข.6 (ขก.)

  รายละเอียด : นายสังวรณ์ คงเมือง ผอ.ศสข.6 (ขก.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2561

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :