กิจกรรม :  ปรับปรุงที่ทำครัว

  รายละเอียด : นายสังวรณ์ คงเมือง ผอ.ศสข.6 (ขก.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงที่ทำครัว เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :