กิจกรรม :  ทำความดตามรอยพ่อ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

  รายละเอียด : นายสังวรณ์ คงเมือง (ผอ.ศสข.๖) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้จัดกิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ เพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :