กิจกรรม :  Bike อุ่นไอรัก

  รายละเอียด : ศสข.๖ (ขอนแก่น) เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" หรือ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :