กิจกรรม :  กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

  รายละเอียด : นายสังวรณ์ คงเมือง ผอ.ศสข.6 (ขก.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมแรงในกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเกิดบรรยากาศน่าทำงาน สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามนโยบาย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :