กิจกรรม :  ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 2561

  รายละเอียด : นายสังวรณ์ คงเมือง ผอ.ศสข.6 (ขก.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :