ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปกสถิติการปฏิบัติงานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (FTDMA)

เดือน
จำนวนครั้ง
ตุลาคม 2561
0
พฤศจิกายน 2561
1
ธันวาคม 2561
5
มกราคม 2562
1
กุมภาพันธ์ 2562
2
มีนาคม 2562
1
เมษายน 2562
1
พฤษภาคม 2562
3
มิถุนายน 2562
1
กรกฎาคม 2562
3
สิงหาคม 2562
4
กันยายน 2562
0
รวมทั้งสิ้น
21

อัพเดตเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562