ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เดือน
จำนวนครั้ง
ตุลาคม 2561
1
พฤศจิกายน 2561
3
ธันวาคม 2561
6
มกราคม 2562
4
กุมภาพันธ์ 2562
3
มีนาคม 2562
4
เมษายน 2562
8
พฤษภาคม 2562
3
มิถุนายน 2562
3
กรกฎาคม 2562
3
สิงหาคม 2562
5
กันยายน 2562
8
รวมทั้งสิ้น
51

อัพเดตเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562