ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการรับ - ส่งข่าวผ่านเครื่องโทรสาร

เดือน
ข่าวรับ(ฉบับ)
ข่าวส่ง(ฉบับ)
รวมทั้งหมด (ฉบับ)
ตุลาคม 2560
51
334
385
พฤศจิกายน 2560
60
389
449
ธันวาคม 2560
56
365
421
มกราคม 2561
55
338
393
กุมภาพันธ์ 2561
52
272
324
มีนาคม 2561
53
353
406
เมษายน 2561
45
280
325
พฤษภาคม 2561
44
248
292
มิถุนายน 2561
43
267
310
กรกฎาคม 2561
44
293
337
สิงหาคม 2561
39
264
303
กันยายน 2561
26
155
181
รวมทั้งหมด
568
3,558
4,126

อัพเดตเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561